Con tôi có cần chuẩn bị các dụng cụ đặc biệt nào khi tham gia chương trình?

Tất cả các dụng cụ đặc biệt phục vụ cho các hoạt động trong chương trình đã được các chuyên gia chuẩn bị trước. Quý phụ huynh chỉ cần chuẩn bị đồ cá nhân theo tài liệu hướng dẫn được gửi khi đăng ký tham gia Fcamp.