Giá Trị Cốt Lõi

Chúng tôi xây dựng công ty dựa trên những cam kết giá trị để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, để đạt được mục tiêu này, Fcamp thực hành nằm lòng 5 giá trị cốt lõi;

  • Trách Nhiệm: Trách nhiệm với tập thể công ty, tới khách hàng, tới môi trường, cộng đồng và xã hội.
  • Tự Chủ: Chủ động trong công việc và xây dựng các giá trị tự lập, tự tin trong các trải nghiệm.
  • Độc Đáo: Xây dựng sự khác biệt, ý tưởng đổi mới, kích thích sự hứng khởi, tò mò và sáng tạo.
  • Tuyệt Vời: Xây dựng công ty tuyệt vời với các chương trình trải nghiệm tuyệt vời.
  • An Toàn: Là kim chỉ nam trong hoạt động, thiết kế sản phẩm nhằm đạt đến sự an toàn tuyệt đối.