Con có được mang đồ ăn bổ sung không?

Có thể mang theo đồ ăn (đồ khô, snack), nhưng chỉ được ăn theo khung giờ quy định và phải có ý thức giữ gìn vệ sinh khu vực sinh hoạt chung, để rác đúng nơi quy định.