Trại sinh có được sử dụng điện thoại trong thời gian tham gia trại hè và liên lạc với gia đình không?

  • Điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác đều sẽ hạn chế sử dụng trong quá trình diễn ra chương trình. Trại sinh tự bảo quản điện thoại di động và nên dán tên, cất giữ cẩn thận để đảm bảo không bỏ quên hay làm rơi, vỡ trong lúc tham gia các hoạt động.
  • Điện thoại di động sẽ chỉ được sử dụng theo khung giờ quy định hoặc theo tính chất của từng ngày hoạt động. Chúng tôi khuyến cáo các phụ huynh chỉ nên liên lạc khi có việc thực sự cần thiết hoặc có những vấn đề liên quan đến sức khỏe. 
  • Các chương trình du lịch giáo dục trải nghiệm thực tế đã được tổ chức cho thấy, khi không có điện thoại, các con có thể tự nghĩ ra rất nhiều các hoạt động giải trí lành mạnh khác như kết cỏ thành các con vật, chơi thể thao, cùng các bạn chơi các trò chơi “tự sáng tác” khác…