Tôi muốn đăng ký thì làm như thế nào?

Xin mời quý vị đăng ký theo link này, chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận việc đặt chỗ: http://bit.ly/DangKiThamHiemRungXanh2021