Phụ huynh có thể liên lạc, cập nhật tình hình của với con bằng cách nào?

Trong lúc diễn ra chương trình, phụ huynh có thể theo dõi các hoạt động và hành trình vào cuối ngày thông qua nhóm tin nhắn online zalo hoặc facebook

Để chương trình có thể chạy tốt và không bị ảnh hưởng tới hoạt động của cả nhóm, phụ huynh chỉ được liên lạc với với huấn luyện viên trong trường hợp khẩn cấp, BTC có quyền từ chối điện thoại / tin nhắn nếu chúng tôi thấy không phù hợp.

Các con sẽ chủ động liên hệ với PH cuối mỗi ngày (Thường vào mỗi buổi tối khi kết thúc hoạt động nhóm).