Phụ huynh có thể đi cùng lên địa điểm tổ chức chương trình hay lên thăm các con được không?

Đây là các chương trình chỉ dành cho các bạn cùng lứa tuổi và chúng tôi đã lo rất chu đáo cho các em nên cha mẹ hết sức yên tâm và hãy cùng chúng tôi giúp các con em của chúng ta hoàn thành mục tiêu của khóa trải nghiệm này.