Nhân viên Fcamp là những ai và số lượng trại sinh tham gia?

  • Nhân viên trong chương trình của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về giáo dục, chuyên gia về tổ chức các hoạt động thể chất, mạo hiểm, dinh dưỡng, sức khỏe, các huấn luyện viên và các điều phối viên. Tất cả đều được tuyển chọn và trải qua kỳ huấn luyện đặc biệt được thiết kế bởi FCamp. Tỷ lệ nhân viên/trại sinh theo tiêu chuẩn  1:10 (cứ 10 bạn học sinh sẽ có một quản lý hỗ trợ). 
  • Để đảm bảo chất lượng, chuyên môn và sự an toàn của chương trình chúng tôi chỉ sắp xếp tối đa 25 bạn và tối thiểu 10 bạn tham gia.