Con tôi cần chuẩn bị hành lý như thế nào?

Chúng tôi khuyến khích mang vừa đủ quần áo, phục trang cho hành trình và loại đồ mỏng nhẹ dễ khô để có thể giặt nhanh.

Chỉ nên mang 01 túi/balo, khuyến khích dùng dưới dạng mềm để thuận tiện cho việc vận chuyển cũng như di chuyển trên địa hình miền núi. Cụ thể trại sinh xem trong danh sách đồ dùng cần mang theo ở chương trình chi tiết.